Contents tagged with xem la so

  • Ảnh: Các bước luận đoán lá số Tử vi (phần 3)

    Các bước luận đoán lá số Tử vi (phần 3)

    Sao hạn Cửu Diệu : Ảnh hưởng của Cửu Diệu tinh trong Tu Vi La Hầu - còn gọi là Khẩu thiệt tinh, là sao xấu ảnh hưởng nặng cho Nam giới và người mạng Kim, phái Nữ thì ảnh hưởng nhẹ. Thường gây ra những trở ngại bất trắc, bệnh tật, …