Contents tagged with xem lịch vạn niên

 • Ảnh: So sánh Âm Dương lịch

  So sánh Âm Dương lịch

  Trái đất quay xung quanh mặt trời 1 vòng trải qua một thời gian 365 ngày 6 giờ, 9 phút, 9 giây. Từ điểm Xuân phân năm trước đến điểm Xuân phân năm sau phải trải qua 365 ngày 5 giờ, 48 phút, 46 giây. Thờ …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt ,Thứ Hai, ngày 20 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt ,Thứ Hai, ngày 20 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt( theo lich âm) để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch,  khai trương, ăn hỏi, rước …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Sáu, ngày 17 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Sáu, ngày 17 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt( theo lich âm) để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch,  khai trương, ăn hỏi, rước …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Năm, ngày 16 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Năm, ngày 16 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt( theo lich âm) để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch,  khai trương, ăn hỏi, rước d& …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Tư, ngày 15 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Tư, ngày 15 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt( theo lich âm) để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch,  khai trương, ăn hỏi, rước …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Ba, ngày 14 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Ba, ngày 14 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Từ xưa tới nay chưa bao giờ có ngày giờ thật tốt ( ngày lành tháng tốt ) hoặc thật xấu cho mọi người, mọi việc. Vì nếu thật sự có ngày giờ tốt ấy thì không có người mất th& …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt ,Thứ Hai, ngày 13 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt ,Thứ Hai, ngày 13 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Từ xưa tới nay chưa bao giờ có ngày giờ thật tốt ( ngày lành tháng tốt ) hoặc thật xấu cho mọi người, mọi việc. Vì nếu thật sự có ngày giờ tốt ấy thì không có người mất thì …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Sáu, ngày 10 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Sáu, ngày 10 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt( theo lich âm) để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch,  khai trương, ăn hỏi, rước d& …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Năm, ngày 09 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Năm, ngày 09 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt( theo lich âm) để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch,  khai trương, ăn hỏi, rước d& …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Tư, ngày 08 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Tư, ngày 08 tháng 01, năm 2014

  Lịch vạn niên Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt( theo lich âm) để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch,  khai trương, ăn hỏi, rước d& …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Ba, ngày 07 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Ba, ngày 07 tháng 01, năm 2014

  Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt( theo lich âm) để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch,  khai trương, ăn hỏi, rước dâu, ký hợp đồ …

 • Ảnh: Xem ngày giờ tốt , Thứ Sáu, ngày 03 tháng 01, năm 2014

  Xem ngày giờ tốt , Thứ Sáu, ngày 03 tháng 01, năm 2014

  Lich Van Nien 2014 Từ xưa tới nay chưa bao giờ có ngày giờ thật tốt ( ngày lành tháng tốt ) hoặc thật xấu cho mọi người, mọi việc. Vì nếu thật sự có ngày giờ tốt ấy thì không có người mất thì c& …