Contents tagged with xem bói tướng

  • Ảnh: Xem tướng tuyển người phù hợp cho công việc

    Xem tướng tuyển người phù hợp cho công việc

    Dựa vào những kinh nghiệm của thuật Xem tướng để phán đoán tính cách của một người. Từ đó lựa chọn người làm việc có tính cách phù hợp với công việc là điều rất quan trọng. Trong xã …

  • Ảnh: Hãy cùng khám phá, xem bói tướng tai của bạn

    Hãy cùng khám phá, xem bói tướng tai của bạn

    Xem bói tướng,tai lệch lại thấp lõm, cả đời vất vả Trong thuật xem bói tướng: Người mà có tai lệch, thấp lõm chủ cả đời phá hoại tiêu tán. Trong Vạn kim tướng nói: Người có tai trái khiếm khuyết …