Contents tagged with xem bói mai hoa

  • Ảnh: Thiệu Khang Tiết với mai hoa dịch số

    Thiệu Khang Tiết với mai hoa dịch số

    Thiệu Khang Tiết (còn gọi Thiếu Tử), tên thật là Thiệu Ung, tự là Nghiên Phu, hiệu là Khang Tiết, người Hà Nam sinh vào thời Bắc Tống Chân Tông Đại Trung Tương Phù tứ niên (Năm 1011 công nguy& …