Contents tagged with xông đất năm 2018

 • Ảnh: Xem tuổi xông đất năm 2018

  Xem tuổi xông đất năm 2018

  Xông đất đầu năm (hay xông nhà đầu năm) là phong tục cổ truyền từ nhiều đời nay của người dân Việt. Cha ông chúng ta quan niệm rằng nếu đầu năm mà mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ thì cả năm sẽ được may mắn và …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Mậu Tý

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Mậu Tý

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Mậu Tý nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Giáp Tý

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Giáp Tý

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Giáp Tý nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố & …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Canh Tý

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Canh Tý

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Canh Tý nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Bính Tý

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Bính Tý

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Bính Tý nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố & …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Tân Tỵ

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Tân Tỵ

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Tân Tỵ nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm dư …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Quý Tỵ

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Quý Tỵ

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Quý Tỵ nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Kỷ Tỵ

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Kỷ Tỵ

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm dương ngũ …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Đinh Tỵ

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Đinh Tỵ

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Đinh Tỵ nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm dương …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Ất Tỵ

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Ất Tỵ

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Ất Tỵ nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm dương ngũ …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Nhâm Tuất

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Nhâm Tuất

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố â …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Mậu Tuất

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Mậu Tuất

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Mậu Tuất nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm dương …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Giáp Tuất

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Giáp Tuất

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Giáp Tuất nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố â …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Canh Tuất

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Canh Tuất

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Canh Tuất nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố âm dươ …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Bính Tuất

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Bính Tuất

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Bính Tuất nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố â …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Nhâm Thìn

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Nhâm Thìn

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Nhâm Thìn nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố & …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Mậu Thìn

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Mậu Thìn

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Mậu Thìn nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố â …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Giáp Thìn

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Giáp Thìn

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Giáp Thìn nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Canh Thìn

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Canh Thìn

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Canh Thìn nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố â …

 • Ảnh: Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Bính Thìn

  Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho chủ nhà Bính Thìn

  Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Bính Thìn nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2018 cần lưu ý các yếu tố …