Contents tagged with văn khấn trước khi sau bàn thờ

  • Ảnh: Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ

    Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ

    Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người Việt có tục lệ lau dọn bàn thờ, rút chân hương, sửa sang lại bàn thờ để chuẩn bị cúng lễ Tết. Tuy nhiên, trước khi thực hiện công việc này, ít ngư …