Contents tagged with văn khấn khai trương cửa hàng

  • Ảnh: Văn khấn Khai trương cửa hàng

    Văn khấn Khai trương cửa hàng

    Theo quan niệm xưa, ông bà ta cho rằng: Cửa hàng, nhà xưởng…… đều nằm trên đất do vị Thổ Thần nơi đó cai quản, nên khi khai trương cửa hàng, công xưởng. ….. phải làm lễ xin phép Thổ …