Contents tagged with tu-vi

  • Ảnh: Lá số tử vi đức thánh Hưng Đạo Vương

    Lá số tử vi đức thánh Hưng Đạo Vương

    Hưng-Đạo-Vương là tước vị của hoàng thân Trần-Quốc-Tuấn, một vị danh tướng nhà Trần có chiến công không kém phần quan trọng và hiển hách so với các vị anh hùng dân tộc như Đại đế Quang Trung, …

  • Ảnh: Tử Vi đầu số qua Truyền thuyết Dân gian

    Tử Vi đầu số qua Truyền thuyết Dân gian

    Tử vi là gì ? Tử vi nghĩa là hoa tường vi màu đỏ thẫm (tử : màu đỏ tía – vi : tường vi hoa). Từ cổ đại giống người thuộc phía Bắc sông Hoàng Hà dùng hoa màu đỏ để chiêm bốc. Hì …