Contents tagged with tranh bình rượu và ly rượu

  • Ảnh: Tranh treo thúc đẩy tài vận

    Tranh treo thúc đẩy tài vận

    Bức tranh vẽ bình và chén trà thể hiện đặc điểm tinh thần tự nhiên hòa hợp. Đề tài chủ yếu của văn hóa thưởng thức trà là họa ấm trà và chén trà... 1. TRANH BÌNH TR& …