Contents tagged with trạch

  • Ảnh: Ứng dụng của Bát Quái

    Ứng dụng của Bát Quái

    Nhìn chung, nói về Phong Thủy ở Việt Nam, thì học thuyết Bát Trạch đã ăn sâu vào tư tưởng của con người Việt Nam. Câu nói cửa miệng điển hình của học thuyết này là: “Tôi tuổi này& …

  • Ảnh: Sao Thiên Phủ tọa cung Mệnh - Chủ về tài lộc

    Sao Thiên Phủ tọa cung Mệnh - Chủ về tài lộc

    Sao Thiên phủ trong Âm dương Ngũ hành thuộc dương Thổ là nam đẩu đệ nhất tinh, chủ về tài hạch, điền trạch, lại là Lộc hộ, tại Đâu có phúc quyền, tại số có tài, trạch, lộc, có t& …