Contents tagged with Thích Nhất Hạnh

  • Ảnh: Thong dong cho những chuyến đi

    Thong dong cho những chuyến đi

    Khi đi đường, chúng ta thường có thái độ nôn nóng đến điểm đích. Sự trông đợi, háo hức đến nỗi phải tìm kiếm từng cột cây số ven đường để biết quãng đường mình đi đã rút ngắn bao nhi& …