Contents tagged with tích phúc

 • Ảnh: Có đức mặc sức mà ăn

  Có đức mặc sức mà ăn

  Người xưa có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”, ý muốn dạy chúng ta rằng làm gì thì cũng phải coi trọng đức, tích đức và đề cao tầm quan trọng của đức. Vậy làm thế nào để t& …

 • Ảnh: Bạn muốn biết cách cải biến vận mệnh?

  Bạn muốn biết cách cải biến vận mệnh?

  Theo lý thuyết nhân quả của nhà Phật, phúc khí của một người từ đâu mà đến? Thứ nhất nó đến từ khi con người được sinh ra, mang theo từ tiền kiếp. Thứ hai là do đời này hành thiện tích đức mà …

 • Ảnh: Những việc làm tích phúc đức, cải mệnh

  Những việc làm tích phúc đức, cải mệnh

  Đối với cha mẹ , với vợ chồng , với bạn bè , bản thân và với chúng sinh ... những việc sau đây nên coi trọng...  1. Hiếu Thảo : Chúng ta nên có Hiếu với cha mẹ. Nên nhớ rằng, tội bất hiếu, chửi mắng, đá …