Contents tagged with tích lịch hỏa

  • Ảnh: Tử vi Kỷ sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

    Tử vi Kỷ sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

    KỶ SỬU: TÍCH LỊCH HỎA Trong tử vi Kỷ Sửu là trâu cày ruộng, cá tính chân thật trung trực, thuần lương, thích lo chuyện bao đồng, cả đời yên ổn vui vẻ, không phải lo lắng, cương nhu hài hòa, đượ …

  • Ảnh: Tử vi Mậu tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

    Tử vi Mậu tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

    MẬU TÝ: TÍCH LỊCH HỎA Trong tử vi Mậu Tý là chuột trong kho lẫm, là người có tấm lòng lương thiện, làm việc công bằng, cả đời của cải không thiếu. Tích lịch Hỏa là 1 tia sáng trên trờ …