Contents tagged with tài

  • Ảnh: Sao Tham Lang tọa Cung Tý, Ngọ, nhiều cơ duyên

    Sao Tham Lang tọa Cung Tý, Ngọ, nhiều cơ duyên

    Sao Tham lang thủ mệnh tại cung Tý, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sao Tử vi tại cung đối diện (cung Thiên di) nhập miếu, cát lợi hơn so với thủ mệnh tại cung Ngọ, được tu dưỡng về văn nghệ, năng lực hoạt động mạnh, đồng thời tích cực t& …

  • Ảnh: Sao Thiên Phủ tọa cung Mệnh - Chủ về tài lộc

    Sao Thiên Phủ tọa cung Mệnh - Chủ về tài lộc

    Sao Thiên phủ trong Âm dương Ngũ hành thuộc dương Thổ là nam đẩu đệ nhất tinh, chủ về tài hạch, điền trạch, lại là Lộc hộ, tại Đâu có phúc quyền, tại số có tài, trạch, lộc, có t& …