Contents tagged with sao-thai-am

  • Ảnh: Sao Thái Âm trong tử vi - Giả phu nhân

    Sao Thái Âm trong tử vi - Giả phu nhân

    Nàng Giả thị, vợ của thủ lĩnh cấm vệ quân Vũ Thành Hầu Hoàng Phi Hổ vốn là người nhân hiền thục, đức hạnh đảm đang, được người cả nước biết tiếng khen ngợi. Sao Thái Âm trong tử vi được lấy từ hình tượng Giả phu nh& …

  • Ảnh: Phân tích sao Thái âm trong lá số Tử vi

    Phân tích sao Thái âm trong lá số Tử vi

    Thái Âm là một trong 14 Chính Tinh trong Lá số Tử vi, sao thứ 2 trong 8 sao thuộc chòm sao Thiên Phủ theo thứ tự: Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, …