Contents tagged with sắc

  • Ảnh: Sao Tham Lang tọa Cung Mệnh, đào hoa bậc nhất

    Sao Tham Lang tọa Cung Mệnh, đào hoa bậc nhất

    Sao Tham lang trong Âm dương Ngũ Hành thuộc dương Mộc (tại thể là âm Thủy), là sao đầu tiên của Bắc đẩu, là thọ tinh, thiên tài tinh, hóa khí thì thành đào hoa, chủ về họ …

  • Ảnh: Sắc sắc Không không

    Sắc sắc Không không

    Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn là thiện, phải hẳn là phải, quấy hẳn là quấy, có hẳn là có, kh& …