Contents tagged with phật dạy

 • Ảnh: 9 việc không đáng làm nhất trong đời theo lời Phật

  9 việc không đáng làm nhất trong đời theo lời Phật

  Đã phàm là người thì ai cũng đều có nỗi khổ, ai cũng đều không khỏi phạm phải sai lầm. Những điều quan trọng là biết đứng lên và thay đổi. Trong cuộc đời, ai cũng khó tránh khỏi lúc phạm phải …

 • Ảnh: Tiền tài, danh lợi chỉ là tạm thời

  Tiền tài, danh lợi chỉ là tạm thời

  Mục đích con người tham chiếm lấy không ngoài tiền bạc, danh vị, nhưng những thứ này dù tìm kiếm cũng không ra, có lúc không mời mà tự đến; cho nên quan trọng là phải có thái độ …

 • Ảnh: Có hiểu mới có thương

  Có hiểu mới có thương

  Phật dạy rằng: “Có hiểu mới có thương. Tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở của sự hiểu biết”. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không …