Contents tagged with niet-ban

  • Ảnh: Niết bàn, rùa già và cá

    Niết bàn, rùa già và cá

    Đời xưa có một con cá. Vì là loài cá cho nên nó sống suốt đời dưới nước và chẳng biết cái gì khác hơn là nước. Một hôm đang bơi trong cái ao thân thuộc, con cá gặp …