Contents tagged with ngồi thiền

  • Ảnh: Thiền và lợi ích của thiền

    Thiền và lợi ích của thiền

    Đức Phật ngộ đạo ở dưới gốc cây bồ đề nhờ ngài đã ngồi thiền. Cuộc đời của ngài gắn liền với thiên nhiên, với thiền. Lúc mới bảy tuổi ngài đã đắc sơ thiền. Ấn Độ là xứ sở nông nghiệp. Bây giờ đi Ấn Độ …

  • Ảnh: Hạnh phúc nhiều lúc thật giản đơn

    Hạnh phúc nhiều lúc thật giản đơn

    Nhiều khi người ta cứ mải miết đi tìm thứ gọi là hạnh phúc, nhưng lại không nhận ra rằng hạnh phúc thật sự rất giản đơn, không phải điều gì quá cao siêu huyền bí, chỉ là chưa có cơ hội để nhận ra th& …