Contents tagged with mặt chữ điền

  • Ảnh: Con trai mặt chữ điền thì sao?

    Con trai mặt chữ điền thì sao?

    Con trai mặt chữ điền thì sao? Theo quan điểm của nhân tướng học thì những người đàn ông hay con trai sở hữu khuôn mặt hình chữ điền thường là những người cương nghị, quyết đoán và tính tự lập rấ …