Contents tagged with mâm ngũ quả

  • Ảnh: Mâm ngũ quả ngày Tết

    Mâm ngũ quả ngày Tết

    Ngày Tết trên bàn thờ luôn bày trái cây để cúng ông bà gọi là mâm ngũ quả. Ở Trung bộ gọi là mâm quả tử, lưu ý đến hạt tử hay nói rõ là quả có hạt, hơ …

  • Ảnh: Phong tục Bày mâm ngũ quả

    Phong tục Bày mâm ngũ quả

    Mâm ngũ quả dâng cúng tổ tiên là phong tục truyền thống của người Việt từ bao đời nay. Bày mâm ngũ quả thể hiện đạo lý ngàn năm luôn luôn coi trọng lễ nghĩa của con cháu đối với tổ tiên ông …