Contents tagged with luan giai

  • Ảnh: Các bước luận đoán lá số Tử vi (phần 1)

    Các bước luận đoán lá số Tử vi (phần 1)

    Muốn lập thành một lá số Tử Vi cần phải hội đủ 4 yếu tố là Năm-Tháng-Ngày-Giờ sinh theo Âm Lịch. Cách lập thành lá số Tử Vi nói chung có nguyên tắc chỉ dẩn khá rỏ ràng, nhưng về phươ …