Contents tagged with lá số

 • Ảnh: Hỏa tinh và Linh tinh trong Tử vi

  Hỏa tinh và Linh tinh trong Tử vi

  Cặp thứ ba trong Lục sát tinh là Hỏa-Linh (Hỏa tinh và Linh tinh). Lối an sao khiến cho tuổi nào cũng có thể gặp Linh Hỏa (cũng có tuổi không gặp). Có khi Linh-Hỏa đủ bộ, có khi Linh-Hỏa không đủ bộ và chỉ …

 • Ảnh: Hai Sao Đồng Cung Tại Mệnh trong Tử vi

  Hai Sao Đồng Cung Tại Mệnh trong Tử vi

  Tất cả những ai nghiên cứu Tử Vi đều biết có 14 sao chính (còn gọi là chính tinh hoặc chính diệu) là Tử Vi , Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Thất Sát , Phá Quân, Liêm Trinh, Tham …