Contents tagged with kinh vu lan

  • Ảnh: Tụng Kinh Vu Lan, đền ơn đáp nghĩa đấng sinh thành

    Tụng Kinh Vu Lan, đền ơn đáp nghĩa đấng sinh thành

    Kinh Vu lan ghi lại những lời Đức Phật dạy chúng ta về lòng thương yêu, bổn phận của con cái đối với cha mẹ hiện tiền hay quá cố, đối với những người đang trầm luân trong những khổ cảnh, nghịch cảnh và cách thức thể t& …

  • Ảnh: Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh

    Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh

    Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sinh. Đồng thời để cho tâm và khẩu được hợp nhất vào câu kinh, tiếng Ph& …