Contents tagged with kien-thuc-tu-vi

  • Ảnh: Khái quát về Tử vi (P2)

    Khái quát về Tử vi (P2)

    -Đối tượng xem bói trong tử vi là số mệnh con người. Số mệnh con người được xét trong tử vi là số phận con người gắn liền với gia đình, dòng họ (ông bà, bố mẹ, anh em, con cái) và những mối quan hệ xã hộ …

  • Ảnh: Khái quát về Tử vi (P1)

    Khái quát về Tử vi (P1)

    Tử vi, hay Tử Vi Đẩu Số, là một hình thức bói toán vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thi& …