Contents tagged with Khôn

  • Ảnh: Ứng dụng của Bát Quái

    Ứng dụng của Bát Quái

    Nhìn chung, nói về Phong Thủy ở Việt Nam, thì học thuyết Bát Trạch đã ăn sâu vào tư tưởng của con người Việt Nam. Câu nói cửa miệng điển hình của học thuyết này là: “Tôi tuổi này& …

  • Ảnh: Tranh Mẫu tử, tình yêu vĩ đại của Mẹ

    Tranh Mẫu tử, tình yêu vĩ đại của Mẹ

    Tranh trang trí mang hình tượng mẫu tử, bất kể là tranh nhân vật hay tranh động vật đều tượng trưng cho tình yêu vĩ đại của người mẹ, khiến cho cuộc sống gia đình thêm hạnh phúc. Ngụ ý và hiệu ứng & …