Contents tagged with hướng tinh

  • Ảnh: Phản Ngâm và Phục Ngâm trong Phong Thủy

    Phản Ngâm và Phục Ngâm trong Phong Thủy

    Trong việc thiết lập các phương tọa, hướng của 1 căn nhà để có được 1 trạch vận tốt thì ngoài những vấn đề như nhà phải thật sự được “Đáo Sơn, Đáo Hướng” (tức là phi tinh phải hợp với hình thế b& …