Contents tagged with hướng nhà

  • Ảnh: Mệnh Kim hợp hướng nhà và hướng làm việc nào?

    Mệnh Kim hợp hướng nhà và hướng làm việc nào?

    Mệnh Kim hợp hướng nhà và hướng làm việc nào? 1. Tầm quan trọng của việc chọn hướng nhà và hướng làm việc đúng Trong phong thủy thường có câu “Nhất vị, nhị hướng” có nghĩa là vị …

  • Ảnh: Mệnh Thổ xây nhà hợp với hướng nào

    Mệnh Thổ xây nhà hợp với hướng nào

    Mệnh Thổ xây nhà hợp với hướng nào Xem hướng nhà theo tuổi, theo mệnh và theo phong thủy rất quan trọng. Việc lựa chọn hướng nhà tốt nhất sẽ mang tới may mắn cũng như sung túc, đón tài lộc vào nh& …