Contents tagged with hướng chính đông

  • Ảnh: Tranh treo thúc đẩy tài vận

    Tranh treo thúc đẩy tài vận

    Bức tranh vẽ bình và chén trà thể hiện đặc điểm tinh thần tự nhiên hòa hợp. Đề tài chủ yếu của văn hóa thưởng thức trà là họa ấm trà và chén trà... 1. TRANH BÌNH TR& …

  • Ảnh: Treo tranh Chim công, quan vận hanh thông

    Treo tranh Chim công, quan vận hanh thông

    Chim công không chỉ đẹp mà còn có phẩm chất cao khiết. Chim công trở thành loài vật tượng trưng cho chức vị, quyền thế. Một bức tranh vẽ chim công đang xòe cánh tượng trưng cho quan vận hanh thô …