Contents tagged with giải đoán tử vi

  • Ảnh: Những nguyên tắc giải đoán Tử vi

    Những nguyên tắc giải đoán Tử vi

    Chúng tôi xin được hân hạnh cống hiến quý bạn tập tự điển Tử Vi, các bạn có thể giải đoán các nét căn bản Tử Vi một cách giản dị, từ đây mà tạo thêm các kinh nghiệm. Sở dĩ ghi thà …

  • Ảnh: Kinh nghiệm Tử vi, giải đoán cung Tử tức

    Kinh nghiệm Tử vi, giải đoán cung Tử tức

    Xin nói ngay rằng cung Tử-Tức là một trong các cung mà sự giải đoán thiếu sự chính xác (khác với sự chính xác của các cung Mệnh, Thân, Tài, Di … ). Nhưng cũng nên nói …