Contents tagged with di tích lịch sử

  • Ảnh: Kỳ bí ngọn núi thiêng xứ Nghệ

    Kỳ bí ngọn núi thiêng xứ Nghệ

    Núi Hai Vai là một di tích lịch sử cấp quốc gia, nằm trên địa phận ba xã Diễn Minh, Diễn Bình, Diễn Thắng của huyện Diễn Châu. Nhìn từ xa, hình dáng núi giống như một ông tướng cụt đầu có hai …