Contents tagged with cung-phu-the

  • Ảnh: Mẫu người Thân Cư Phu Thê

    Mẫu người Thân Cư Phu Thê

    Dù trong thời đại nào, dù phương Đông hay phương Tây thì gia đình vẫn luôn luôn là nền tảng của xã hội. Trong khoa Tử Vi Đẩu Số gia đình được thể hiện qua hai cung Phu Thê và Tử Tức. Hai …