Contents tagged with cung tử tức

  • Ảnh: Kinh nghiệm Tử vi, giải đoán cung Tử tức

    Kinh nghiệm Tử vi, giải đoán cung Tử tức

    Xin nói ngay rằng cung Tử-Tức là một trong các cung mà sự giải đoán thiếu sự chính xác (khác với sự chính xác của các cung Mệnh, Thân, Tài, Di … ). Nhưng cũng nên nói …