Contents tagged with cung bò cạp

 • Ảnh: Tổng quát về cung Bò Cạp

  Tổng quát về cung Bò Cạp

  Tổng quát về cung Bò Cạp Từ 24/10 đến 21/11 mặt trời đi qua chòm Scorpio – nghĩa là Bò Cạp. Trong các từ điển bách khoa, Bò Cạp được mô tả như sau: loài động vật chân đốt sống về đêm, c& …

 • Ảnh: Tiền bạc và sự nghiệp của cung bò cạp

  Tiền bạc và sự nghiệp của cung bò cạp

  Tiền bạc và sự nghiệp của cung bò cạp “Tôi muốn…” đó là từ thường gặp ở Bò Cạp khi nói về lĩnh vực này. Năng lực của họ rất hợp với việc quản lý, giải quyết vấn đề và tìm ra c& …

 • Ảnh: Công việc của cung bò cạp

  Công việc của cung bò cạp

  Phương thức tư duy, kĩ xảo giao lưu và khả năng thích ứng với công việc của cung bò cạp Hổ Cáp luôn lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu tới cùng vì những thứ họ muốn. Không chỉ như vậy, trước khi chiến đấ …

 • Ảnh: Truyền thuyết cung bò cạp

  Truyền thuyết cung bò cạp

  Truyền thuyết cung bò cạp Theo thần thoại Hy Lạp, cung Scorpius đề cập tới con bọ cạp được nữ thần Hera (hoặc có thể là Gaia) phái đi giết thợ săn Orion, con bọ cạp đã bất ngờ từ dưới đất chui lên cắn vào chân Orion cho đ …