Contents tagged with cung thiên di

 • Ảnh: Sao Thiên lương tọa Cung Tỵ, Hợi, sống sung túc

  Sao Thiên lương tọa Cung Tỵ, Hợi, sống sung túc

  Sao Thiên lương ở hai cung Tỵ, Hợi lạc hãm thủ mệnh, chịu ảnh hưởng rất lớn của sao Thiên đồng nhập miếu của cung đối diện, cũng có hiện tượng hưởng thụ tối, thích thanh nhàn. Quá nhiệt tình, thiếu đinh t& …

 • Ảnh: Vận mệnh chủ Sao Thiên lương tọa cung Sửu Mùi

  Vận mệnh chủ Sao Thiên lương tọa cung Sửu Mùi

  Sao Thiên lương ở hai cung Sửu, Mùi là độc tọa thế vượng, cung đối diện (Thiên di) là sao Thiên cơ lạc hãm. Do sao Thiên lương phải phân tâm chiếu cố sao Thiên cơ lạc hãm, mỗi khí …

 • Ảnh: Luận Sao thiên lương tọa cung Tý, Ngọ

  Luận Sao thiên lương tọa cung Tý, Ngọ

  Sao Thiên lương ở hai cung Tý Ngọ, rất thích 6 cát tinh hội chiếu, làm việc thuận lợi cũng có thể thu được thành tích tốt. BỐ CỤC SAO Sao Thiên lương ở hai cung Tý, Ngọ là độc tọa nhập miếu, …