Contents tagged with Cung Thiên Bình

 • Ảnh: Tổng quát về cung Thiên Bình

  Tổng quát về cung Thiên Bình

  Tổng quát về cung Thiên Bình Sau khi rời chòm Xử Nữ, từ ngày 23/9 đến 23/10 mặt trời “đi” qua chòm Libra (Thiên Bình) – nghĩa là cái cân. Tuy nhiên, khó có thể n& …

 • Ảnh: Truyền thuyết cung thiên bình

  Truyền thuyết cung thiên bình

  Truyền thuyết cung thiên bình Chòm sao Libra được coi là cán cân mà với Astraea – nữ thần Công Lý có thể phân định ra thiện và ác. Ngày xưa, ở thời đại Vàng, lú …

 • Ảnh: SƠ YẾU LÝ LỊCH Cung Thiên Bình

  SƠ YẾU LÝ LỊCH Cung Thiên Bình

  SƠ YẾU LÝ LỊCH  Cung Thiên Bình Cung Thiên Bình - 12 cung hoàng đạo Cung Thiên Bình (23/09 – 23/10) Cung thứ: 7 trong 12 cung Hoàng Đạo Nguyên tố: Không khí Sao chiếu mệnh: …