Contents tagged with Cung Nhân Mã

  • Ảnh: Truyền thuyết cung Nhân mã

    Truyền thuyết cung Nhân mã

    Truyền thuyết cung Nhân mã Chòm sao Sagittarus (Arches) là để tưởng nhớ nhân vật thần thoại Chiron, kẻ tử tế và dễ thương nhất của dòng tộc Centaurs có hình dạng nửa người nửa ngựa. Dù đa số thành vi& …

  • Ảnh: SƠ YẾU LÝ LỊCH Cung Nhân Mã

    SƠ YẾU LÝ LỊCH Cung Nhân Mã

    SƠ YẾU LÝ LỊCH Cung Nhân Mã Cung thứ: 9 trên 12 cung Hoàng Đạo Sao chiếu mệnh: Sao Mộc (được coi là cung may mắn nhất trong vòng hoàng đạo. Chòm sao này sẽ mang đến cho Nhân Mã sự giàu …