Contents tagged with CÚNG GIAO THỪA

  • Ảnh: Văn khấn giao thừa ngoài trời

    Văn khấn giao thừa ngoài trời

    Văn khấn giao thừa ngoài trời được dùng trong lễ cúng giao thừa cử hành đúng vào thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới để tiễn đưa các vị thần cai quản năm cũ và đón các vị thần cai quản năm mới. Người xưa …

  • Ảnh: Văn khấn giao thừa trong nhà

    Văn khấn giao thừa trong nhà

    Văn khấn giao thừa trong nhà được dùng trong lễ cúng giao thừa cử hành đúng thời khắc giao thừa, kết thúc năm cũ, chuyển sang năm mới. Cúng giao thừa là một nghi lễ thành kính và trang trọng, to& …