Contents tagged with boc-bat-huong

  • Ảnh: Quy trình và ngày giờ tốt bốc bát hương cuối năm

    Quy trình và ngày giờ tốt bốc bát hương cuối năm

    Ngày đẹp giờ tốt bốc bát hương thay chân nhang cuối năm Mậu Tuất 2018 Những ngày giờ tốt trong tháng 12 âm lịch năm Mậu Tuất 2018, để quý vị tham khảo cho việc bốc lại bát hương, thay chân nhang trong nhà m& …

  • Ảnh: Bát hương, bốc bát hương và sử dụng bát hương

    Bát hương, bốc bát hương và sử dụng bát hương

    Bát hương, bốc bát hương và sử dụng bát hương. Với người Việt, trong gia đình (ngay cả người theo Công giáo) nhà nào cũng có ban thờ và trong ban thờ một linh vật không thể thiếu được. Đ& …