Contents tagged with boc-bat-huong

  • Ảnh: Bát hương, bốc bát hương và sử dụng bát hương

    Bát hương, bốc bát hương và sử dụng bát hương

    Bát hương, bốc bát hương và sử dụng bát hương. Với người Việt, trong gia đình (ngay cả người theo Công giáo) nhà nào cũng có ban thờ và trong ban thờ một linh vật không thể thiếu được. Đ& …