Contents tagged with bộ vị trên trán

  • Ảnh: Trán cao rộng thì vinh hoa phú quý

    Trán cao rộng thì vinh hoa phú quý

    Người có trán cao rộng, vinh hoa phú quý. Nếu còn có thể thấy được xương phục tê chắc chắn có thể làm đại thần trong triều. Xương phục tê bắt đầu từ Ấn đường, kéo đến Thiên trung, có …