Contents tagged with bốc bát hương

  • Ảnh: Quy trình và ngày giờ tốt bốc bát hương cuối năm

    Quy trình và ngày giờ tốt bốc bát hương cuối năm

    Ngày đẹp giờ tốt bốc bát hương thay chân nhang cuối năm Mậu Tuất 2018 Những ngày giờ tốt trong tháng 12 âm lịch năm Mậu Tuất 2018, để quý vị tham khảo cho việc bốc lại bát hương, thay chân nhang trong nhà m& …