Contents tagged with bôn ba

  • Ảnh: Tướng mặt không ai muốn

    Tướng mặt không ai muốn

    Tướng lục xung: Bôn ba vất vả, làm việc gì cũng thất bại Người sắc mặt u tối, làm việc sai lầm, vợ con xa lánh hoặc là xa rời người thân. Người có lông mày tán loạn, quan hệ với họ hàng& …

  • Ảnh: Sao Thái Âm tọa Cung Thìn

    Sao Thái Âm tọa Cung Thìn

    Sao Thái âm ở cung Thìn không cát lợi bằng ở cung Mão, đó là do cung Thìn là cung địa võng của Thiên la Địa võng, dễ gặp khó khăn mà nản chí, hơn nữa khô …