Contents tagged with bàn thờ gia tiên

  • Ảnh: Phòng thờ, một góc tâm linh người Việt

    Phòng thờ, một góc tâm linh người Việt

    Đối với người Á Đông thì hầu hết trong mỗi một gia đình đều có một bàn thờ thần linh và tổ tiên. Bàn thờ này có thể ở dạng treo trên tường hoặc có thể ỏ dạng một kệ thờ, một tủ thờ. bà …