Contents tagged with an lạc

 • Ảnh: Ăn chay không bằng tu tâm tính – hướng về Phật

  Ăn chay không bằng tu tâm tính – hướng về Phật

  Bởi vậy cho nên, muốn sống đời thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc, không tự làm khổ mình và không gây khổ cho người, chúng ta phải biết tu tâm, hay tu tâm dưỡng tánh.Người muốn tu, ở hoàn cả …

 • Ảnh: Sống hạnh phúc giữa những lời khó nghe

  Sống hạnh phúc giữa những lời khó nghe

  Trong cuôc sống này, hễ lúc nào nghe những lời khó nghe, ta thường khởi tâm sân hận, dẫn đến những hậu quả khôn lường, những điều chia sẻ sau sẽ giúp bạn SỐNG HẠNH PHÚC, AN LẠC giữa những cuộc sống đầy giận dữ …

 • Ảnh: Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

  Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

  Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi hành vi, cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mì …

 • Ảnh: Thiền và lợi ích của thiền

  Thiền và lợi ích của thiền

  Đức Phật ngộ đạo ở dưới gốc cây bồ đề nhờ ngài đã ngồi thiền. Cuộc đời của ngài gắn liền với thiên nhiên, với thiền. Lúc mới bảy tuổi ngài đã đắc sơ thiền. Ấn Độ là xứ sở nông nghiệp. Bây giờ đi Ấn Độ …