Contents tagged with Tranh Chim liền cành

  • Ảnh: Tranh Chim liền cành giúp gia đình hạnh phúc

    Tranh Chim liền cành giúp gia đình hạnh phúc

    Nếu chim liền cánh là loài chim trong truyền thuyết thì chim tương tư lại là loài chim có thật trong hiện thực, tượng trưng cho vợ chồng gắn bó, gia đình hạnh phúc. Vì thế treo Tranh Chim liền cà …