Contents tagged with Phật Thích Ca Mâu Ni

  • Ảnh: Đuổi bắt hạnh phúc

    Đuổi bắt hạnh phúc

    Theo đuổi hạnh phúc chỉ là điểm khởi đầu chứ không phải là mục đích. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rằng có sự sống là có khổ, bao gồm: khổ khi sinh ra, khổ khi lớn lên rồi già đi, khổ …

  • Ảnh: Phải có bình đẳng thì mới có từ bi đích thực

    Phải có bình đẳng thì mới có từ bi đích thực

    Người xuất gia luôn có lòng từ bi, Phật pháp vô cùng chú trọng đến lòng từ bi, luôn luôn hướng mọi người một lòng hướng thiện. Lý giải của Phật pháp về lương thiện sâu sắc hơn rất nhiều …