Contents tagged with Niết-Bàn

  • Ảnh: Sắc sắc Không không

    Sắc sắc Không không

    Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn là thiện, phải hẳn là phải, quấy hẳn là quấy, có hẳn là có, kh& …

  • Ảnh: Để được Giải Thoát khổ đau

    Để được Giải Thoát khổ đau

    Mọi người chúng ta đều than cuộc sống là đau khổ..., người nghèo có cái khổ của người nghèo, người khá giả có cái khổ của người khá giả. Biết là mình khổ mà không biết cái khổ …