Contents tagged with La so

  • Ảnh: Các bước luận đoán lá số Tử vi (phần 2)

    Các bước luận đoán lá số Tử vi (phần 2)

    Liên hệ giữa Mệnh-Thân và Hạn trong Tu Vi Mệnh Thân và Hạn tốt - Người có cung Mệnh tốt thì chỉ xứng ý toại lòng lúc còn trẻ tuổi, đến tuổi trung niên và hậu vận thì cũng cần phải được …

  • Ảnh: Các bước luận đoán lá số Tử vi (phần 1)

    Các bước luận đoán lá số Tử vi (phần 1)

    Muốn lập thành một lá số Tử Vi cần phải hội đủ 4 yếu tố là Năm-Tháng-Ngày-Giờ sinh theo Âm Lịch. Cách lập thành lá số Tử Vi nói chung có nguyên tắc chỉ dẩn khá rỏ ràng, nhưng về phươ …