Contents tagged with đền trình

  • Ảnh: Sự tích bà chúa Ba ở chùa Hương

    Sự tích bà chúa Ba ở chùa Hương

    Theo phật thoại ngày xưa, vào đời vua Dịêu Trang Vương ở nước Hương Lâm kể rằng: thời trị vì nhà vua không có con để kế vị ngai vàng nên nhà vua bèn đến miếu Tây Nhạc cầu tự. Lòng th& …

  • Ảnh: Trẩy hội chùa Hương

    Trẩy hội chùa Hương

    Hàng năm cứ sau dịp Tết thượng nguyên rằm tháng giêng dân chúng lại nhắc nhau sắm sửa đi trẩy hội chùa Hương. Hội chùa Hương kéo dài chừng hai tháng, đến giữa tháng ba âm lịch mới chấm dứt. …