Contents tagged with đặt huyệt mộ

  • Ảnh: 10 lưu ý khi chọn đất để đặt huyệt mộ

    10 lưu ý khi chọn đất để đặt huyệt mộ

    - Trích trong TÌM HIỂU VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG TRONG DÂN GIAN của Đặng Xuân Xuyến - Hiện nay, sách về phong thủy và các bài viết hướng dẫn tìm thế đất tốt để đặt huyệt mộ khá nhiều nhưng các b& …